MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI
JALAN PERDA UTAMA,
BANDAR PERDA,
14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
Telefon :(04)5497555,Faks :(04)5389700
Laman Web :http//wwww.mpsp.gov.my
Emel :perolehan@mpsp.gov.my  


Semakan/Cetakan Surat Gagal Untuk Tender/Sebutharga


Bil Rujukan Perkara Surat Gagal
 1 S0115013 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN PEJABAT MAHKAMAH
MUNISIPAL DAN PEJABAT CAWANGAN BUTTERWORTH MAJLIS
PERBANDARAN SEBERANG PERAI
 2 T0116015 MEMBEKAL T-SHIRT DAN TAG NAMA UNTUK KAKITANGAN MAJ
LIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH 2 TAHU
N
 3 T0116003 PERKHIDMATAN MENJAHIT DAN MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM
UNTUK DIREKTORAT PENGUATKUASAAN DAN BAILIF TERMAS
UK AKSESORI MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI
TAHUN TEMPOH DUA TAHUN
 4 T0116016 MEMBEKAL KASUT DAN KASUT KESELAMATAN UNTUK KAKITAN
GAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH
2 TAHUN
 5 S0117002 BEKALAN PERALATAN PEMBERSIHAN UNTUK MAJLIS PERBAND
ARAN SEBERANG PERAI (MPSP) BAGI TAHUN 2017